Zápis do MŠ

Zápis do školního roku 2020 - 2021

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace

 

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci.

  • věk dítěte
  • trvalé bydliště v obci Dolní Zálezly
  • v případě volných míst se přijímají ostatní přihlášené děti (jiné trvalé bydliště, děti mladší 3 let)

 

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 14. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

ČÍST DÁL: Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021