Zápis do MŠ

Zápis do školního roku 2019

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 21.5. - 22.5. 2019 od 9:00 do 16:00Hod.

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace

 

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci.

  • věk dítěte
  • trvalé bydliště v obci Dolní Zálezly
  • v případě volných míst se přijímají ostatní přihlášené děti (jiné trvalé bydliště, děti mladší 3 let)

Podmínky pro přijetí žádosti k předškolnímu vzdělávání:

  1.  Zdravotní a sociální způsobilost dítěte (věk zpravidla od 3 let dítěte)
  2.  Vyplněné formuláře : ,,Žádost o přijetí do MŠ, ,,Osobní spis dítěte - školní matrika" (potvrzený lékařem)
  3.  K zápisu přijde rodič i s dítětem
  4.  Rodič se prokáže občanským průkazem, donese rodný list dítěte

U rozvedených rodičů přinese rodič k nahlédnutí soudní rozhodnutí o svěření do péče.