Upozornění pro rodiče předškoláků

Vytvořeno: sobota 21. březen 2020 17:04

Ministerstvo školství nařídilo ve svém opatření v souvislosti se situací  kolem koronaviru, že budou zápisy dětí do základních škol probíhat bez přítomnosti dětí. Zápisy proběhnou podle plánovaného harmonogramu v období od 1. dubna do 30. dubna 2020. Školy by také měly upřednostnit podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu či elektronicky.

Uzavření MŠ

Vytvořeno: čtvrtek 12. březen 2020 9:38

Uzavření Mateřské školy Dolní Zálezly

Mateřská škola v souvislosti s nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 258/2000 Sb.) se připojuje k opatření a uzavírá mateřskou školu Dolní Zálezly od 12.03.2020 do odvolání.

Odůvodnění: Uzavření Mateřské školy je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19.

Bc. Gabriela Bártová

Ředitelka mateřské školy

O čem si budeme povídat

Vytvořeno: úterý 25. únor 2020 11:31

V březnu si budeme povídat o jarních květinách a proměnách v přírodě, o tradicích, které přicházejí s jarem, o zvířátkách a jejich mláďátkách, o práci zahradníka.

Březen je měsíc knihy

Naše výlety a akce v měsíci březnu

Vytvořeno: úterý 25. únor 2020 11:28

5.3. Celodenní navštěva zoologické zahrady v ústí nad Labem

Odjezd vlakem v 8:43

Návrat vlakem ve 14:05

Oběd a pití zajistí MŠ

Vybíráme 100Kč.

13.3. Plavání v plavecké hale Klíše

Vybíráme 100Kč.

18.3. vystoupení cvičeného pejska u nás ve školce

Vybíráme 50Kč.

19.3. Návštěva první třídy na 14. ZŠ pro naše předškoláky

26.3. Třídní schůzk od 16:00

30.3. Návštěva knihovny v Ústí nad Labem

Výlet je pro starší děti od 5let

vybíráme 20Kč.

Narozeniny v březnu

Vytvořeno: pondělí 14. leden 2019 16:46

V měsíci březnu oslaví narozeniny Pepíček Brichta andělka Maříková