Znovuotevření Mateřské školy Dolní Zálezly

Vytvořeno: pátek 22. kvě 2020 9:44

Informace pro rodiče k podmínkám provozu Mateřské školy Dolní Zálezly po znovu otevření od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020 byly poslány emilm 5.5.2020 na jejich sdresu společně s čestným prohlášením.

Provoz mateřské školy Dolní Zálezly je s omezením od 6.30 Hod. do 15.30 Hod.

Bc.Gabriela Bártová

ředitelka mateřské školy

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vytvořeno: pátek 17. duben 2020 12:05

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 14. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

Podání žádosti o přijetí

Podepsané a vyplněné žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy je možné doručit, společně s čestným prohlášením o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu (čestné prohlášení o provedeném očkování se netýká dětí s povinností předškolního vzdělávání),
do MŠ pouze tímto způsobem:

1) Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně čestného prohlášení o provedeném očkování a kopie očkovacího průkazu, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, e-mail i bez elektronického podpisu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo poštou na adresu: Rudé Armády č. 106, 403 01, Dolní Zálezly do 14.5.2020.
Doporučuji rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf - ke stažení zde
Čestné prohlášení očkování.pdf - ke stažení zde

2) Osobně – vhodit vyplněné a podepsané formuláře v obálce nebo v deskách do označené schránky MŠ Dolní Zálezly ve dnech 13.5.2020 – 14.5.2020.

V případě, že rodič nemá možnost tisku žádosti a její následné odeslání elektronickou cestou, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost a čestné prohlášení o provedeném očkování výjimečně vyplnit přímo v MŠ, a to 13.5.2020 – 14.5. 2020 od 9.00Hod. do 15.00Hod. Zákonný zástupce je povinen předložit očkovací průkaz dítěte.

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. S případnými nejasnostmi nebo dotazy se můžete obrátit na tel. 777 854 284 Bc. Bártová Gabriela – ředitelka mateřské školy.

Upozornění pro rodiče předškoláků

Vytvořeno: sobota 21. březen 2020 17:04

Ministerstvo školství nařídilo ve svém opatření v souvislosti se situací  kolem koronaviru, že budou zápisy dětí do základních škol probíhat bez přítomnosti dětí. Zápisy proběhnou podle plánovaného harmonogramu v období od 1. dubna do 30. dubna 2020. Školy by také měly upřednostnit podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu či elektronicky.

Uzavření MŠ

Vytvořeno: čtvrtek 12. březen 2020 9:38

Uzavření Mateřské školy Dolní Zálezly

Mateřská škola v souvislosti s nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 258/2000 Sb.) se připojuje k opatření a uzavírá mateřskou školu Dolní Zálezly od 12.03.2020 do odvolání.

Odůvodnění: Uzavření Mateřské školy je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19.

Bc. Gabriela Bártová

Ředitelka mateřské školy

O čem si budeme povídat

Vytvořeno: úterý 25. únor 2020 11:31

V březnu si budeme povídat o jarních květinách a proměnách v přírodě, o tradicích, které přicházejí s jarem, o zvířátkách a jejich mláďátkách, o práci zahradníka.

Březen je měsíc knihy