Výše úplaty na předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena pro celodenní provoz ve výši 250,00Kč.

V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovena ředitelkou školy výše úplaty nepřesahující její poměrnou část z částky 250,00Kč odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V době prázdninového měsíce června a srpna, pokud je mateřská škola celý měsíc uzavřena s provozem maximálně dva dny. Činní úplatu v daném měsíci 0Kč.

 

Osvobození od úplaty

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nahrazuje limit pro bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dosavadní doba 12 měsíců se nahrazuje dobou jednoho školního roku, přičemž je výslovně doplněno pravidlo, dle něhož se bezúplatnost předškolního vzdělávání uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé. V případě dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ dva školní roky za sebou z důvodu odkladu povinné školní docházky, tak bude druhý rok vždy zpoplatněn, a to bez ohledu na to, zda dítě vyčerpalo nárok na bezúplatné vzdělávání v prvním roce předškolního vzdělávání v plném rozsahu (tj. zda se skutečně vzdělávalo po dobu celého školního roku). Dle přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 82/2015 Sb. se počítání doby bezúplatného vzdělávání po dobu jednoho školního roku poprvé vztahuje na děti, které se budou poprvé vzdělávat v posledním ročníku MŠ ve školním roce 2015/16.

Číst dál: Osvobození od úplaty