Zápis do MŠ

Zápis do školního roku 2019

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 21.5. - 22.5. 2019 od 9:00 do 16:00Hod.

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace

 

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 106, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci.

  • věk dítěte
  • trvalé bydliště v obci Dolní Zálezly
  • v případě volných míst se přijímají ostatní přihlášené děti (jiné trvalé bydliště, děti mladší 3 let)

Podmínky pro přijetí žádosti k předškolnímu vzdělávání:

  1.  Zdravotní a sociální způsobilost dítěte (věk zpravidla od 3 let dítěte)
  2.  Vyplněné formuláře : ,,Žádost o přijetí do MŠ, ,,Osobní spis dítěte - školní matrika" (potvrzený lékařem)
  3.  K zápisu přijde rodič i s dítětem
  4.  Rodič se prokáže občanským průkazem, donese rodný list dítěte

U rozvedených rodičů přinese rodič k nahlédnutí soudní rozhodnutí o svěření do péče.

 

Desatero pro rodiče před nástupem do MŠ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Číst dál: Desatero pro rodiče před nástupem do MŠ

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ

Chystá se vaše dítě na podzim do školky? V září začne nový školní rok, který s sebou ponese kromě radostných očekávání obvykle i starosti. Začátek školního roku klade zvýšené nároky nejen na pedagogy, ale především na děti, které jdou do MŠ poprvé. Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí? Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte? Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde? A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Číst dál: Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ