Personální a pedagogické zajištění

Ředitelka školy:
Bc. Gabriela Bártová
Pedagogická pracovnice:
Bc. Martina Dufková
Ekonomka školy:
Ing. Irena Němečková
Kuchařka:
Martina Pihanová
Vedoucí stravovny a školnice:
Alena Podhorská