Výše úplaty na předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena pro celodenní provoz ve výši 250,00Kč.

V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovena ředitelkou školy výše úplaty nepřesahující její poměrnou část z částky 250,00Kč odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V době prázdninového měsíce června a srpna, pokud je mateřská škola celý měsíc uzavřena s provozem maximálně dva dny. Činní úplatu v daném měsíci 0Kč.