Pondělní akce 02/2016

1.2.
"Medvěd, Klibna, Brůna...co to je? "

Společně si budeme s dětmi vyrábět nejznámější masopustní masky na karneval (děti si mohou donést odstřižky látek, záclon a jiné drobnosti

8.2.
 ,Masopustní obchůzky s dětmi ve třídě a po školce“

Z velkých stavebnicových kostek postavíme s dětmi ve třídě nebo v herně domy, na velký arch papíru nakreslíme staré, lidové obchody (příprava a výzdoba školky na odpolední karneval a soutěže s rodiči)

15.2.
"Řemesla a profese"

Poznáváme stará lidová řemesla a hrajeme si

22.2.
"Pekař peče housky, uždibuje kousky"

Upleteme si housky a upečeme koláče ze slaného těsta

29.2.
"Ene, bene, Emane...."

Budeme se učit stará, lidová rozpočítávadla