Naše akce

Den plný zábavy - pondělní akce
  • každé pondělí

 

Divadelní představení
  • profesionální divadelní soubory u nás v mateřské škole nebo vyjíždíme s dětmi do městského divadla či kina v Ústí nad Labem, ale i jeho okolí.

 

Zahradní slavnost
  • akce pro rodiče a děti na závěr školního roku, loučení s předškoláky.

 

Spolupráce s rodiči
  • zábavné odpoledne, zpravidla jednou v měsíci
  • vánoční besídky
  • Sluníčkový zpravodaj

 

Spolupráce s obcí
  • vítání občánků
  • cvičení na obecním hřišti

Podkategorie